• Raidmax 350W RX-350XT

  Raidmax 350W RX-350XT

  529.000 VNĐ
  Xem ngay Bảo hành: 0

  529.000 VNĐ

 • FSP Power Supply AX Series AX350ATX(12CM) - Model AX270-52YTN - Active PFC

  FSP Power Supply AX Series AX350ATX(12CM) - Model AX270-52YTN - Active PFC

  429.000 VNĐ
  Xem ngay Bảo hành: 0

  429.000 VNĐ

 • Andyson E5+ 300W -Passive PFC Single Rail True Power.

  Andyson E5+ 300W -Passive PFC Single Rail True Power.

  429.000 VNĐ
  Xem ngay Bảo hành: 0

  429.000 VNĐ

 • Nguồn 1STPLAYER 350W PS-350BS

  Nguồn 1STPLAYER 350W PS-350BS

  449.000 VNĐ
  Xem ngay Bảo hành: 0

  449.000 VNĐ

 • Raidmax 300W RX-300XT.

  Raidmax 300W RX-300XT.

  499.000 VNĐ
  Xem ngay Bảo hành: 0

  499.000 VNĐ

 • Golden FieldATX 300W -S360.

  Golden FieldATX 300W -S360.

  379.000 VNĐ
  Xem ngay Bảo hành: 0

  379.000 VNĐ

 • Golden FieldATX 350W -S386.

  Golden FieldATX 350W -S386.

  419.000 VNĐ
  Xem ngay Bảo hành: 0

  419.000 VNĐ

 • Antec BP300PS PRO IC

  Antec BP300PS PRO IC

  539.000 VNĐ
  Xem ngay Bảo hành: 0

  539.000 VNĐ

 • Nguồn 1STPLAYER 450W PS-450BS Active PFC 80Plus

  Nguồn 1STPLAYER 450W PS-450BS Active PFC 80Plus

  699.000 VNĐ
  Xem ngay Bảo hành: 0

  699.000 VNĐ

 • FSP Power Supply AX Series AX400ATX - Active PFC

  FSP Power Supply AX Series AX400ATX - Active PFC

  589.000 VNĐ
  Xem ngay Bảo hành: 0

  589.000 VNĐ

 • FSP Power Supply HYN Series HYN450ATX  Active PFC.

  FSP Power Supply HYN Series HYN450ATX  Active PFC.

  769.000 VNĐ
  Xem ngay Bảo hành: 0

  769.000 VNĐ

 • FSP Power Supply HYN Series HYN500ATX  - Active PFC.

  FSP Power Supply HYN Series HYN500ATX  - Active PFC.

  899.000 VNĐ
  Xem ngay Bảo hành: 0

  899.000 VNĐ

 • FSP Power Supply TWINS Series FSP500 - Active PFC - 80 Plus Gold (Box).

  FSP Power Supply TWINS Series FSP500 - Active PFC - 80 Plus Gold (Box).

  6.999.000 VNĐ
  Xem ngay Bảo hành: 0

  6.999.000 VNĐ

 • FSP Power Supply HEXA 85+ Series Model HA450 Active PFC - 80 Plus Bronze - Direct Cable - Micro ATX (Box- kèm dây nguồn)

  FSP Power Supply HEXA 85+ Series Model HA450 Active PFC - 80 Plus Bronze - Direct Cable - Micro ATX (Box- kèm dây nguồn)

  1.199.000 VNĐ
  Xem ngay Bảo hành: 0

  1.199.000 VNĐ

 • Seasonic 520W M12II Bronze Evo Edition.

  Seasonic 520W M12II Bronze Evo Edition.

  1.839.000 VNĐ
  Xem ngay Bảo hành: 0

  1.839.000 VNĐ

 • FSP Power Supply HYN Series HYN550ATX  - Active PFC.

  FSP Power Supply HYN Series HYN550ATX  - Active PFC.

  969.000 VNĐ
  Xem ngay Bảo hành: 0

  969.000 VNĐ

 • FSP Power Supply HEXA 85+ Series Model HA550 Active PFC - 80 Plus Bronze - Direct Cable - Micro ATX (Box- kèm dây nguồn)

  FSP Power Supply HEXA 85+ Series Model HA550 Active PFC - 80 Plus Bronze - Direct Cable - Micro ATX (Box- kèm dây nguồn)

  1.399.000 VNĐ
  Xem ngay Bảo hành: 0

  1.399.000 VNĐ

 • Andyson E5+ 400W -Passive PFC Single Rail True Power.

  Andyson E5+ 400W -Passive PFC Single Rail True Power.

  529.000 VNĐ
  Xem ngay Bảo hành: 0

  529.000 VNĐ

 • Nguồn máy tính Raidmax RX-535AP-R 80 plus Bronze

  Nguồn máy tính Raidmax RX-535AP-R 80 plus Bronze

  1.259.000 VNĐ
  Xem ngay Bảo hành: 0

  1.259.000 VNĐ

 • Jupistar 500W 24P.

  Jupistar 500W 24P.

  259.000 VNĐ
  Xem ngay Bảo hành: 0

  259.000 VNĐ

 • Andyson M5+ 450W All Japan Cap - Single Rail - 80 Plus Bronze PSU.

  Andyson M5+ 450W All Japan Cap - Single Rail - 80 Plus Bronze PSU.

  949.000 VNĐ
  Xem ngay Bảo hành: 0

  949.000 VNĐ

 • FSP Power Supply HYPER K Series HP500 - Active PFC - 80 Plus Standard  (Box- kèm dây nguồn)

  FSP Power Supply HYPER K Series HP500 - Active PFC - 80 Plus Standard  (Box- kèm dây nguồn)

  1.139.000 VNĐ
  Xem ngay Bảo hành: 0

  1.139.000 VNĐ

 • FSP Power Supply HYPER M85+ Series Model HA550M Active PFC - 80 Plus Bronze - Direct Cable - Micro ATX (Box- kèm dây nguồn)

  FSP Power Supply HYPER M85+ Series Model HA550M Active PFC - 80 Plus Bronze - Direct Cable - Micro ATX (Box- kèm dây nguồn)

  1.699.000 VNĐ
  Xem ngay Bảo hành: 0

  1.699.000 VNĐ

 • Nguồn Segotep H7 520W , Active PFC

  Nguồn Segotep H7 520W , Active PFC

  999.000 VNĐ
  Xem ngay Bảo hành: 0

  999.000 VNĐ

Copyright © 2018 Công ty TNHH máy tính Hồng Anh. GPKD số: 0108140725 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà nội cấp