• DDRam 4 AVEXIR 8GB/2400 (1*8GB) 1COB – Core (Tản nhiệt -Led xanh)

  DDRam 4 AVEXIR 8GB/2400 (1*8GB) 1COB – Core (Tản nhiệt -Led xanh)

  2.199.000 VNĐ
  • Hàng Hóa Tại Hồng Anh Computer Chính Hãng 100%
  • Tất Cả Các Mặt Hàng Đều Được Bảo Hành chính hãng theo đúng tiêu chuẩn bảo hành của hãng phân phối Việt Nam
  • Vận Chuyển COD toàn quốc thanh toán tại nhà
  • Nhà Cung Cấp Các Sản Phẩm Pc High-end & Gaming Gear Chất Lượng, Uy Tín Nhất Thị Trường
  Xem ngay Bảo hành: 0

  2.199.000 VNĐ

 • DDRam 4 AVEXIR 8GB/2400 (1*8GB) 1COR – Core (Tản nhiệt -Led đỏ)

  DDRam 4 AVEXIR 8GB/2400 (1*8GB) 1COR – Core (Tản nhiệt -Led đỏ)

  2.199.000 VNĐ
  • Hàng Hóa Tại Hồng Anh Computer Chính Hãng 100%
  • Tất Cả Các Mặt Hàng Đều Được Bảo Hành chính hãng theo đúng tiêu chuẩn bảo hành của hãng phân phối Việt Nam
  • Vận Chuyển COD toàn quốc thanh toán tại nhà
  • Nhà Cung Cấp Các Sản Phẩm Pc High-end & Gaming Gear Chất Lượng, Uy Tín Nhất Thị Trường
  Xem ngay Bảo hành: 0

  2.199.000 VNĐ

 • Kit DDRam 4 AVEXIR 8GB/2400 (2*4GB) 2COR – Core (Tản nhiệt -Led đỏ)

  Kit DDRam 4 AVEXIR 8GB/2400 (2*4GB) 2COR – Core (Tản nhiệt -Led đỏ)

  2.299.000 VNĐ
  • Hàng Hóa Tại Hồng Anh Computer Chính Hãng 100%
  • Tất Cả Các Mặt Hàng Đều Được Bảo Hành chính hãng theo đúng tiêu chuẩn bảo hành của hãng phân phối Việt Nam
  • Vận Chuyển COD toàn quốc thanh toán tại nhà
  • Nhà Cung Cấp Các Sản Phẩm Pc High-end & Gaming Gear Chất Lượng, Uy Tín Nhất Thị Trường
  Xem ngay Bảo hành: 0

  2.299.000 VNĐ

 • Kit DDRam 4 AVEXIR 16GB/2400 (2*8GB) 2COB – Core (Tản nhiệt -Led xanh)

  Kit DDRam 4 AVEXIR 16GB/2400 (2*8GB) 2COB – Core (Tản nhiệt -Led xanh)

  4.199.000 VNĐ
  • Hàng Hóa Tại Hồng Anh Computer Chính Hãng 100%
  • Tất Cả Các Mặt Hàng Đều Được Bảo Hành chính hãng theo đúng tiêu chuẩn bảo hành của hãng phân phối Việt Nam
  • Vận Chuyển COD toàn quốc thanh toán tại nhà
  • Nhà Cung Cấp Các Sản Phẩm Pc High-end & Gaming Gear Chất Lượng, Uy Tín Nhất Thị Trường
  Xem ngay Bảo hành: 0

  4.199.000 VNĐ

 • DDRam 4 AVEXIR 4GB/2400 (1*4GB) 1COB – Core (Tản nhiệt -Led xanh)

  DDRam 4 AVEXIR 4GB/2400 (1*4GB) 1COB – Core (Tản nhiệt -Led xanh)

  1.199.000 VNĐ
  • Hàng Hóa Tại Hồng Anh Computer Chính Hãng 100%
  • Tất Cả Các Mặt Hàng Đều Được Bảo Hành chính hãng theo đúng tiêu chuẩn bảo hành của hãng phân phối Việt Nam
  • Vận Chuyển COD toàn quốc thanh toán tại nhà
  • Nhà Cung Cấp Các Sản Phẩm Pc High-end & Gaming Gear Chất Lượng, Uy Tín Nhất Thị Trường
  Xem ngay Bảo hành: 0

  1.199.000 VNĐ

 • DDRam 4 AVEXIR 8GB/2400 (1*8GB) 1COW – Core (Tản nhiệt -Led trắng)

  DDRam 4 AVEXIR 8GB/2400 (1*8GB) 1COW – Core (Tản nhiệt -Led trắng)

  2.199.000 VNĐ
  • Hàng Hóa Tại Hồng Anh Computer Chính Hãng 100%
  • Tất Cả Các Mặt Hàng Đều Được Bảo Hành chính hãng theo đúng tiêu chuẩn bảo hành của hãng phân phối Việt Nam
  • Vận Chuyển COD toàn quốc thanh toán tại nhà
  • Nhà Cung Cấp Các Sản Phẩm Pc High-end & Gaming Gear Chất Lượng, Uy Tín Nhất Thị Trường
  Xem ngay Bảo hành: 0

  2.199.000 VNĐ

 • DDRam III AVEXIR 4GB/1600 (1*4GB) 1BW – Budget

  DDRam III AVEXIR 4GB/1600 (1*4GB) 1BW – Budget

  869.000 VNĐ
  • Hàng Hóa Tại Hồng Anh Computer Chính Hãng 100%
  • Tất Cả Các Mặt Hàng Đều Được Bảo Hành chính hãng theo đúng tiêu chuẩn bảo hành của hãng phân phối Việt Nam
  • Vận Chuyển COD toàn quốc thanh toán tại nhà
  • Nhà Cung Cấp Các Sản Phẩm Pc High-end & Gaming Gear Chất Lượng, Uy Tín Nhất Thị Trường
  Xem ngay Bảo hành: 0

  869.000 VNĐ

 • DDRam 4 AVEXIR 8GB/2400 (1*8GB) 1BW – Budget

  DDRam 4 AVEXIR 8GB/2400 (1*8GB) 1BW – Budget

  2.099.000 VNĐ
  • Hàng Hóa Tại Hồng Anh Computer Chính Hãng 100%
  • Tất Cả Các Mặt Hàng Đều Được Bảo Hành chính hãng theo đúng tiêu chuẩn bảo hành của hãng phân phối Việt Nam
  • Vận Chuyển COD toàn quốc thanh toán tại nhà
  • Nhà Cung Cấp Các Sản Phẩm Pc High-end & Gaming Gear Chất Lượng, Uy Tín Nhất Thị Trường
  Xem ngay Bảo hành: 0

  2.099.000 VNĐ

 • DDRam III AVEXIR 4GB/1600 (1*4GB) 1CIR – Core (Tản nhiệt – Led đỏ)

  DDRam III AVEXIR 4GB/1600 (1*4GB) 1CIR – Core (Tản nhiệt – Led đỏ)

  999.000 VNĐ
  • Hàng Hóa Tại Hồng Anh Computer Chính Hãng 100%
  • Tất Cả Các Mặt Hàng Đều Được Bảo Hành chính hãng theo đúng tiêu chuẩn bảo hành của hãng phân phối Việt Nam
  • Vận Chuyển COD toàn quốc thanh toán tại nhà
  • Nhà Cung Cấp Các Sản Phẩm Pc High-end & Gaming Gear Chất Lượng, Uy Tín Nhất Thị Trường
  Xem ngay Bảo hành: 0

  999.000 VNĐ

 • DDRam III AVEXIR 8GB/1600 (1*8GB) 1CIR – Core (Tản nhiệt – Led đỏ)

  DDRam III AVEXIR 8GB/1600 (1*8GB) 1CIR – Core (Tản nhiệt – Led đỏ)

  1.739.000 VNĐ
  • Hàng Hóa Tại Hồng Anh Computer Chính Hãng 100%
  • Tất Cả Các Mặt Hàng Đều Được Bảo Hành chính hãng theo đúng tiêu chuẩn bảo hành của hãng phân phối Việt Nam
  • Vận Chuyển COD toàn quốc thanh toán tại nhà
  • Nhà Cung Cấp Các Sản Phẩm Pc High-end & Gaming Gear Chất Lượng, Uy Tín Nhất Thị Trường
  Xem ngay Bảo hành: 0

  1.739.000 VNĐ

Copyright © 2018 Công ty TNHH máy tính Hồng Anh. GPKD số: 0108140725 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà nội cấp