Sản phẩm

Tên hàng Nhóm VTHH Thương hiệu Giá bán
SSD Kingston A400 120Gb Ổ cứng SSD (SSD) Kingston Liên hệ
SSD Kingston A400 240Gb Ổ cứng SSD (SSD) Kingston Liên hệ
SSD Kingston M2 sata 240G Ổ cứng SSD (SSD) Kingston Liên hệ
SSD Kingston 240Gb NK Ổ cứng SSD (SSD) Kingston Liên hệ
SSD Kingston A400 480Gb Ổ cứng SSD (SSD) Kingston Liên hệ