Sản phẩm

Tên hàng Nhóm VTHH Thương hiệu Giá bán
Ram DDR4 Kuijia 16G/2666 Ram máy tính, laptop Kuijia Liên hệ
Ram KUIJIA 4G/2400 Ram máy tính, laptop Kuijia Liên hệ
SSD KUIJIA 480G Ổ cứng SSD (SSD) Kuijia Liên hệ
SSD KUIJIA 240GB Ổ cứng SSD (SSD) Kuijia Liên hệ