Sản phẩm

Tên hàng Nhóm VTHH Thương hiệu Giá bán
Nguồn Segotep Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Segotep Liên hệ
Nguồn Segotep 450W Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Segotep Liên hệ
Nguồn Segotep 500W Nguồn máy tính (UPS)/ Bộ lưu điện (PSU) Segotep Liên hệ