CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Hình thức thanh toán đang được áp dụng trên Hồng Anh là thanh toán tiền mặt khi nhận hàng (Cash On Delivery), thanh toán trả trước, và sử dụng công nợ.
  • Với hình thức thanh toán tiền mặt (COD) thì khách hàng sẽ trả tiền trực tiếp cho nhân viên bưu tá khi nhận hàng.
  • Với hình thức thanh toán trả trước thì đại lý hoặc khách hàng của đại lý có thể chuyển khoản trước giá trị đơn hàng cho Hồng Anh, khách hàng chỉ cần nhận hàng khi bưu tá giao đến.
  • Với hình thức thanh toán bằng công nợ (chỉ áp dụng đối với 1 vài đại lý) thì mỗi đại lý sẽ được cấp 1 hạn mức công nợ. Đại lý có thể mua hàng bằng hạn mức công nợ đó, và có nghĩa vụ thanh toán công nợ trong thời gian quy định của từng đơn hàng. Với các đại lý không thanh toán công nợ đúng hạn, Hồng Anh sẽ tiến hành khoá tài khoản, cũng như truy thu các khoản nợ chưa thanh toán.
Với các đơn hàng thanh toán trả trước bằng chuyển khoản, nếu trong 1 ngày khách hàng không thanh toán thì Hồng Anh sẽ tiến hành huỷ đơn hàng đó.
Khi đại lý nhận được sản phẩm từ bên vận chuyển thì đại lý có quyền kiểm tra thông tin gói hàng trước khi nhận và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp (trong trường hợp lựa chọn hình thức COD) cho nhân viên bưu tá.